Nhất Chiêu Liền Vô Địch Tu Chân Giới

OnGoing
5
Your Rating
Author
Alternative
Một Bước Đi Thống Trị Giới Tu Tiên
Lượt đọc
5K

Xuyên không tới thế giới tu chân cùng hệ thống, cứ ngỡ con đường tu chân của mình sẽ rất dễ dàng, nhưng không! Muốn nâng cấp hệ thống chết tiệt này thì phải chịu ăn hành liên tục!

xem thêm
0 comments